Yeminli Mali Müşavirlik | KDV İadesi | Tam Tasdik
0212 560 60 86 - 87

İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER


İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER

İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER
         
A- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ ÜST LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
         
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM 2013 YILI 2014 YILI
11/1-a, 11/1-c, 13, 14, 15/1-b, 17/4-s, 9 392.000 407.000
29/2 784.000 814.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 102.000 106.000
         
B- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER
         
  2013 YILI 2014 YILI
Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra  Verilen Beyannameler İçin) 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004    Tarihinden Sonra  Verilen Beyannameler İçin)
         
C- YMM'LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER
         
İŞLEM TÜRÜ 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç)
Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 20.000 21.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 60.000 63.000
         
D- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILLIK KDV İADESİ ALINMASINA İLİŞKİN LİMİTLER
         
  2013 YILI 2014 YILI
İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 17.000 17.700
         
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İLE TAM TASTİK SÖZLEŞMESİ YAPMA SINIRI
2013 YILI AKTİF TOPLAMI 5.799.000 TL’ NI VEYA 2013 NET SATIŞLARI 11.594.000 TL’NI AŞANLAR


Bize Ulaşın
  • Adres: Ataköy 7.8.9.10. Kısım Yüzücü Talat Yüzmen Sokak Olimpiyat Sitesi No:1/E D12/B Blok D:15
    BAKIRKÖY / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 560 60 86 - 87
  • Fax: 0212 635 28 55
  • Email: [email protected]