Yeminli Mali Müşavirlik | KDV İadesi | Tam Tasdik
0212 560 60 86 - 87

2014 PRATİK BİLGİLER


2014 PRATİK BİLGİLER

PRATİK BİLGİLER
         
ASGARİ ÜCRET TUTARI    
DÖNEM 16 YAŞINDAN BÜYÜK (BRÜT) 16 YAŞINDAN KÜÇÜK (BRÜT)    
01.07.2014/31.12.2014 1.134,00 TL 1.134,00 TL    
01.01.2014/30.06.2014 1.071,00 TL 1.071,00 TL    
         
ÇIRAK VE STAJERLERİN ASGARİ ÜCRET TUTARI    
DÖNEM 16 YAŞINDAN BÜYÜK (BRÜT) 16 YAŞINDAN KÜÇÜK (BRÜT)    
01.07.2014/31.12.2014 340,20 TL 340,20 TL    
01.01.2014/30.06.2014 321,30 TL 321,30 TL    
         
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER
DÖNEM ALT SINIR (TABAN) ÜST SINIR (TAVAN)
Gün Ay Gün Ay
01.07.2014/31.12.2014 37,80 TL 1.071,00 TL 245,70 TL 7.371,00 TL
01.01.2014/30.06.2014 35,70 TL 1.134,00 TL 232,05 TL 6.961,50 TL
         
ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI      
MEDENİ DURU TUTAR      
Bekar 80,33 TL      
Evli + Eşi çalışan +  Çocuksuz 80,33 TL      
Evli + Eşi çalışan +  1 Çocuklu 92,37 TL      
Evli + Eşi çalışan +  2 Çocuklu 104,42 TL      
Evli + Eşi çalışan +  3 Çocuklu 112,46 TL      
Evli + Eşi çalışan +  4 Çocuklu 120,49 TL      
Evli + Eşi çalışmayan +  Çocuksuz 96,39 TL      
Evli + Eşi çalışmayan + 1 Çocuklu 108,44 TL      
Evli + Eşi çalışmayan + 2 Çocuklu 120,49 TL      
Evli + Eşi çalışmayan + 3 Çocuklu 128,52 TL      
Evli + Eşi çalışmayan + 4 Çocuklu 136,55 TL      
         
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ  
ÇALIŞMA SÜRESİ İZİN  
1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar için 14 İş Günü  
5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar için 20 İş Günü  
15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar için 26 İş Günü  
18 Yaşından Küçük, 50 Yaşından Büyük Olanlar için En Az 20 İş Günü  
NOT: Cumartesi günü izin süresine dahildir. İzin süresindeki resmi tatil günleri izin süresine ilave edilir.(Hafta Tatili, Ulusal Bayram, Genel Tatil)  
         
İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ  
ÇALIŞMA SÜRESİ SÜRE  
Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi için 2 Hafta  
Hizmet Süresi 6 Aydan 1.5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi için 4 Hafta  
Hizmet Süresi 1.5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi için 6 Hafta  
Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi için 8 Hafta  
         
KIDEM TAZMİNATI TAVANI      
ÇALIŞMA SÜRESİ SÜRE      
01.01.2014 – 31.12.2014 3.438,22 TL      
01.01.2013 – 31.12.2013 3.254,44 TL      
         
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI  
DURUM TUTAR  
I.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %80’ini Kaybedenler) 800 TL  
II.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %60’ını Kaybedenler) 400 TL  
III.Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %40’ını Kaybedenler) 190 TL  
         
50 ve DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ  ve TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARI    
DURUM ÖZEL SEKTÖR KAMU    
Özürlü 3 4    
Eski Hükümlü 0 2    
         
2014 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (103 md)   2014 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ ÜCRETLİLER İÇİN
11.000 TL’ye kadar 15%   11.000 TL’ye kadar 15%
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası 20%   27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası 20%
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası 27%   97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası 27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.750 TL, fazlası 35%   97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası 35%
         
         
         
         
         
         
AMORTİSMANA TABİ TUTULMADAN DOĞDURAN GİDER YAZILACAK TUTAR   FATURA DÜZENLEME SINIRI
01.01.2014-31.12.2014 Dönemi İçin 800,00 TL   01.01.2014-31.12.2014 Dönemi İçin 800,00 TL
01.01.2013-31.12.2013 Dönemi İçin 800,00 TL   01.01.2013-31.12.2013 Dönemi İçin 800,00 TL
01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İçin 770,00 TL   01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İçin 770,00 TL
         
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA TUTARLARI   GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
2014 Takvim Yılı İstisna Tutarı 3.300,00 TL   Kurum Geçici Vergi Oranı 20%
2013 Takvim Yılı İstisna Tutarı 3.200,00 TL   Gelir Vergisi Geçici Vergi Oranı 15%
         
EK MALİ TABLO VERME SINIRI    
DÖNEM AKTİF TOPLAMI NET SATIŞLAR    
2014 12.106.500,00 TL 26.902.900,00 TL    
2013 11.648.700,00 TL 25.885.600,00 TL    
2012 10.805.800,00 TL 24.012.600,00 TL    
         
     
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI    
DÖNEM ORAN    
2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı 3,93%    
2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı 7,80%    
2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı 10,26%    
     
GECİKME ZAMMI ORANLARI    
19.10.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GECİKME ZAMMI ORANI %1,40 OLARAK UYGULANMAKTADIR.    
     
     
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANI    
YÜRÜRLÜK TARİHİ İSKONTO ORANI AVANS FAİZ ORANI    
20.12.2012 13,50% 13,75%    
21.06.2013 9,50% 11,00%    
27.12.2013 10,25% 11,75%    
         
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ    
BENDİ  2013 YILI  2014 YILI    
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 150.000.-TL 150.000.-TL    
YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI 200.000.-TL 200.000.-TL    
HİZMET G.SAFİ HASILAT    80.000.-TL    80.000.-TL     
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ  150.000.-TL  150.000.-TL    
BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI      
DAYANAĞI VUK- 419 Sıra Nolu Genel Tebliği VUK- 432 Sıra Nolu Genel Tebliği    
 NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar. İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.    
         
         
2014 DAMGA VERGİSİ ORANLARI
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:     B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             (Binde 9,48)   1. Tahkimnameler                                                                      41,20 TL
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                  (Binde 1,89)   2. Sulhnameler                                                                            41,20 TL
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          (Binde 9,48)   3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         231,10 TL
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             (Binde 9,48)  
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   (Binde 1,89)  


Bize Ulaşın
  • Adres: Ataköy 7.8.9.10. Kısım Yüzücü Talat Yüzmen Sokak Olimpiyat Sitesi No:1/E D12/B Blok D:15
    BAKIRKÖY / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 560 60 86 - 87
  • Fax: 0212 635 28 55
  • Email: [email protected]