Yeminli Mali Müşavirlik | KDV İadesi | Tam Tasdik
0212 560 60 86 - 87

Tasdik Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Tasdik Hizmetleri

1. Dolaysız Vergiler

Kurumlar Vergisi

■ Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
■ Gelir Vergisi
■ Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

2. Dolaylı Vergiler

Katma Değer Vergisi 

■ İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
■ İhracat istisnasından kaynaklanan
■ İndirimli orandan kaynaklanan
■ Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
■ Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)
  
Özel Tüketim Vergisi 

■ Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
■ Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
■ Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
■ Biyoetanol üretim tasdik raporu
■ Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
■ İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu
  
3. Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler 

■ Yatırım indirimi
■ Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
■ Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
■ Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
■ Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)
  
4. Özel Amaçlı Raporlar 

■ Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
■ Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
■ Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
■ SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
■ 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

Bize Ulaşın
  • Adres: Ataköy 7.8.9.10. Kısım Yüzücü Talat Yüzmen Sokak Olimpiyat Sitesi No:1/E D12/B Blok D:15
    BAKIRKÖY / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 560 60 86 - 87
  • Fax: 0212 635 28 55
  • Email: [email protected]